Thai  Thai

วัดศรีคุณเมือง

วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง
วัดศรีคุณเมือง

วัดศรีคุณเมือง

ตั้งอยู่ที่ซอย 7 ถนนชายโขง ทางด้านเหนือของตลาดเชียงคาน มีกำแพงแก้วล้อมรอบตัวพระอุโบสถ วัดนี้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้างดังจะเห็นได้จากโบสถ์ ซึ่งหลังคาลดหลั่นอย่างศิลปะล้านนา ศิลปวัตุที่สำคัญมีหลายชิ้น เช่น

  • พระพุทธรูปไม้จำหลัก ลงรักปิดทองปางประทานอภัยแบบล้านช้าง พระพุทธรูปดังกล่าวมีพระเกศาเป็นปุ่มแหลมเล็ก พระกรรณค่อนข้างแหลมและยาว สันนิษฐานว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25

พระพุทธรูปไม้จำหลัก วัดศรีคุณเมือง

  • ธรรมาสน์ไม้แกะสลักลงรักปิดทองทุกด้านที่พนักหลังมียอดคล้ายปราสาท
  • ภาพจิตรกรรมฝาผนังหน้าโบสถ์ อยู่เต็มหน้าบัน ภาพทั้งหมดเป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติซึ่งวาดขึ้นใหม่แทนของเดิม

ภาพจิตรกรรมฝาผนังหน้าโบสถ์

 

 

ต้องการติดต่อสอบถาม โทร. 02-1641001-7 , e-mail: sales@choowap.com, sales@thai-tour.info

    ชื่อโรงแรม ระดับ ราคา

ดิโอลเชียงคาน บูติคโฮเต็ล Best Selling

288 ม.2 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน, เลย

3.0 2,000

ริเวอร์ไซด์ เชียงคาน

1/8 ม. 4 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน, เลย

3.0 1,700

เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน Best Selling Recommended

415 ม.1 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน, เลย

4.0 1,100

เดอะ รอยัล เชียงคาน Best Selling

195 หมู่ 2 ระหว่างซอย 1516 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน, เลย

3.0 1,610

บ้านเคียงโขง

109/3 หมู่ 1 ปากซอย 5 ถ.ชายโขง อ.เชียงคาน, เลย

3.0 890

 

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com